välkommen till Mobackenkyrkan

Välkommen till Mobackenkyrkan, en samarbetskyrkan mellan EFS och Svenska kyrkan. Du hittar oss på Mobackenområdet strax utanför Skellefteå och du får jättegärna komma förbi och dela vår gemenskap. 

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Söndagsskola kommer ordnas via zoom. Mer information kommer. 

Vi följer de nya samhällsrestriktionerna. Vi kan vara max 50 personer på våra söndagsgudstjänster och vi har inte möjlighet att starta våra övriga verksamheter just nu. Vi har ingen servering efter gudstjänsterna i nuläget.

Vi ser fram emot att träffa dig!

BÖnedag 22 januari

Gudstjänst söndagar kl 11.00

Ekumeniska böneveckan 19-25 januari

SCOUTERNA BÖRJAR UTOMHUS 16 feb

Aktuellt

Välkommen till bönedag i Mobackenkyrkan. Vi ber för året som ligger framför oss och tar tid i stillhet för reflektion och nya drömmar.

Matteusevangeliet 2:1-12

De österländska stjärntydarna

När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem 
och frågade: »Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.« 
När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. 
Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. 
De svarade: »I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: 
Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.

Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. 
Sedan skickade han dem till Betlehem. »Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet«, sade han, »och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom.
Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. 
När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. 
De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. 
I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.

MÅNADENS böneämnen

Vi ber för våra gudstjänster och vårt böneliv. 


Om du vill hitta mer böneinspiration gå in på svenska kyrkans bönewebb och dela ditt böneämne eller be tillsammans med andra. 

själavård


​​​​Behöver du någon att prata med, om smått och stort, i glädje eller sorg. Du kan prata med vår präst eller diakon. Samtalen är gratis och den du pratar med har tystnadsplikt. 

Kontakta oss
Jonas Hedblad 0910-78 79 55

I Mobackenkyrkan döps såväl barn som vuxna. Det är en fest för hela familjen. Man kan döpas i församlingens Söndagsgudstjänst, såväl som i en enskild  Gudstjänst med familj och vänner.

Hos oss kan du både boka kyrkolokalen och festlokal efter dopet. Har du frågor kan du kolla in dopsajten eller kontakta oss.


Bokning av dop via pastoratet 0910-70 84 00

Ge en gåva som ger liv

Det är våra gåvor som får arbetet att växa både på Mobacken, i Skellefteå och i EFS projekt över hela världen. Vill du vara med och stötta vårt arbete kan du ge en gåva via Swish.

Swish 123 694 71 70

Behöver du någon att samtala med eller har du frågor om vår kyrka eller om tro? Tveka inte att höra av dig.

0910-78 79 55 (jonas Hedblad - präst)

cafe mobacken

Nu har Café mobacken stängt för den här sommaren. Vi hoppas att vi ses igen nästa år.