Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

Mobackenkyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Vill du får kontakt med någon i kyrkan eller delta i någon grupp så hör av dig till oss. Vi ser fram emot att höra ifrån dig. 
 

Så här hittar du till vår kyrka

själavård

Behöver du någon att prata med, om smått och stort, i glädje eller sorg. Du kan prata med vår präst eller diakon. Samtalen är gratis och den du pratar med har tystnadsplikt. 

Kontakta oss
Jonas Hedblad 0910-78 79 55
Samarbetskyrkopräst

Indra Lindkvist 0910-78 79 53
Diakonassitent