Styrelse EFS mobacken

Kurt Lindgren, ordförande
070-578 27 72

Anders Westin, vice ordförande
Karin Jonsson, sekreterare
Ulrik Strandell, ekonomiansvarig
Gunnel Lindgren, ledamot
Carl-Gustaf Olofsson, ledamot
Vakant, ledamot
 

Styrelse salt mobacken

Oscar Jacobson, ordförande
073-081 43 51

Kontaktperson Salt
Evelina Rydin
0910-78 79 54

Led mina steg, så som du har lovat

Ps 119:133