loading...

mobackenkyrkan

Mobackenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Det innebär att ansvaret för det löpande arbetet är anförtrott EFS missionsförening i Mobackenkyrkan under ledning av föreningens styrelse. Vår kyrka hittar du på Mobackenområdet strax utanför centrala Skellefteå. KARTA

JONAS HEDBLAD
Samarbetskyrkopräst
Mobackenkyrkan

0910-78 79 55

finns det liv efter corona?

I tider av stor oro och ovisshet är det lätt att vi som människor projicerar vår oro på andra människor och livet i sig känns svårt. Det där som du kanske inte tyckt var en så stor sak tidigare har nu blivit mer än du kan hantera. Det viktiga då, är att du sänder din oro och ångest till rätt adressat.

Vad är då rätt adressat? Ja jag tror att det är Gud som ska få din klagan. För det är endast hos Gud som vi riskfritt kan lämna allt det dåliga som bubblar upp i dessa tider. Och har vi lämnat det dåliga på rätt plats så får ju alla som vi möter glädje av det. Men kan jag lita på att Gud griper in, kanske du frågar dig? Och orkar vi vänta på befrielsens stund?

Evangelisten Matteus skriver så här om Johannes döparen;
”Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud.”
 

Matteusevangeliet 11:2-5


Det är dock inte konstigt att vi misströstar. när ska det bli bättre? precis som Johannes satt i fängelse, så kan vi känna oss fångna av Coronatidens förutsättningar. Men oavsett hur din situation ser ut så kan Jesus möta dig där du är. Han kan ge tröst och kraft och han bär den som lider. Vi får varje dag be till Gud genom Jesus Kristus, i hopp om en bättre morgondag.
 

Tröstens Gud, välsignad är du som möter oss i svårigheter och ger oss kraft att stå emot missmod. Bär alla som lider och hjälp oss att finna vila i dig. I Jesu namn.

Amen.

Visst vet du om att du alltid kan höra av dig till oss på mobackenkyrkan?!

 Många samhällsaktörer tar ut en avgift för att du ska få någon att prata med. Men svenskakyrkan erbjuder en massa saker helt gratis. Oavsett om du är medlem eller ej.

Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för DIG!