loading...

mobackenkyrkan

Mobackenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Det innebär att ansvaret för det löpande arbetet är anförtrott EFS missionsförening i Mobackenkyrkan under ledning av föreningens styrelse. Vår kyrka hittar du på Mobackenområdet strax utanför centrala Skellefteå. KARTA

Nu är det dags att anmäla sig till höstfesten - hoppas vi ses där

Äntligen får vi träffas igen i kyrkan och vi firar det med höstfest. Vi träffas och äter, leker och skrattar och drömmer om året som kommer tillsammans.  Alla är välkomna, stora och små, nya och gamla. Hoppas vi ses där. Vill du ge en gåva som ger liv?

Swish 123 694 71 70
BG 5955-8601

Det är våra gåvor som får arbetet att växa både på Mobacken, i Sverige och i projekt över hela världen.

Behöver du någon att prata med?

Många samhällsaktörer tar ut en avgift för att du ska få någon att prata med. Men svenskakyrkan erbjuder en massa saker helt gratis. Oavsett om du är medlem eller ej.

Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för DIG!

Vad händer för barn och UNGA?

Vi vill att barn i alla åldrar ska känna sig välkomna till vår kyrka. Vi längtar efter att varje barn ska få bygga en relation till Gud utifrån sina egna förutsättningar. 

Läs mer om våra aktiviteter för barn och unga

Vad händer för vuxna?

Vi vill skapa mötesplatser som bygger relationer både till människor och till Gud. Du är alltid välkommen till alla våra samlingar och vi bjuder dig gärna på fika när du besöker oss för första gången. 

Läs mer om vilka mötesplatser som finns hos oss.

JONAS HEDBLAD
Samarbetskyrkopräst
Mobackenkyrkan

0910-78 79 55

låt barnen komma till mig


Jesus sa; ”Låt barnen komma till mig och  hindra dem inte. För Guds rike tillhör så dana som dem” Markusevangeliet 10:14

Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16-17Visste ni att från och med 1 januari 2020 så  är barnkonventionen en svensk lag. I den  lagen så berättas det om, inte bara fysiska  och psykiska behov hos barn, utan även  andliga behov. 

Precis som vuxna har barn behov av dessa  saker. Det svenska samhället har länge pri oriterat de två förstnämnda behoven, men haltat på det sistnämnda. Och som följd av  detta så ökar den mentala ohälsan, i sam hället. 
Där vill vi som kyrka vara ett stöd och en  pusselbit som annars skulle saknas, för bar nen och hela familjen. 

Mobackenkyrkan vill vara en kärleksfull  Guds gemenskap. Där berättelser om Guds  kärleksfulla handlande i historien och idag  delas, genom andakter och gudstjänster och  möten mellan människor. Till oss får bar nen komma , ja hela familjen och reflektera  över livets stora frågor tillsammans. Och  Barnen får upptäcka tron tillsammans med  dem som gått längre på trons väg. 

En god start på trons väg är att låta döpa  sig i vatten ”i Fadern och Sonen och den  Helige Andes namn” Dvs där börjar ge menskapen med Jesus Kristus, vår räddare  och vän.  
Genom dopet får vi ett nytt liv tillsammans  med Jesus, där den helige Ande leder oss  genom livets snårskog. Anden som vars  symbol är duvans , och som ni finner i mit ten av Mobackenkorset längst fram i din  kyrka på Mobacken. 

Att tala om dopet är att tala om den kristna  trons centrum, som är Jesus Kristus. Dopet  är en gåva som vi får ta emot av Gud en  gång i livet. Men som tar ett helt liv att ut forska.  
Om vi tror att det är en fin gåva, så öppnar  du också gåvan när den tiden är mogen.  För många sker detta under konfirmationen, medan det för andra kan ta mycket, mycket  längre tid, vilket jag själv kan intyga. 

Välkommen till oss!