söndagsskola

Under sommaren kör vi söndagsskola alla söndagar i gula huset på Mobackenområdet. Hoppas vi ses där.

Vid alla söndagsgudstjänster kl 11.00 finns möjlighet för barnen att komma till vår söndagsskola. Även sommartid finns enklare aktiviteter för barnen under gudstjänsten.

Vi vill att du som barn ska ha en självklar plats i vår församling och att du ska få möjlighet att lära känna Gud på dina villkor. Efter textläsningen i söndagsgudstjänsten får du tända ett ljus i ljusbäraren om du vill och det är också en påminnelse för oss vuxna i församlingen att be för dig och alla andra barn. Söndagsskolan är sedan uppbyggd i tre delar där vi vill att du ska känna dig sedd och väkomnad, vi delar någon enkel bibelberättelse från barnens bibel och sedan ber vi tillsammans en kort bön. 

Vi har ett lekrum i anslutning till gudstjänsten där du sedan kan leka eller pyssla. Om dina föräldrar vill följa med så är de alltid välkommna. Alla barn är välkomna men är du tre år eller yngre är det bra om du tar med dig en vuxen.