söndagsskola

Vid de flesta söndagsgudstjänster kl 11.00 finns möjlighet för barnen att komma till vår söndagsskola. Finns det ingen ledare en söndag har vi förberett barnpåsar med lite aktiviteter man kan sitta och pyssla med i kyrkan eller ta med ut i lekrummet. 

Vi vill att du som barn ska ha en självklar plats i vår församling och att du ska få möjlighet att lära känna Gud på dina villkor. Efter textläsningen i söndagsgudstjänsten får du tända ett ljus i ljusbäraren om du vill och det är också en påminnelse för oss vuxna i församlingen att be för dig och alla andra barn. Söndagsskolan är sedan uppbyggd i tre delar där vi vill att du ska känna dig sedd och väkomnad, vi delar någon enkel bibelberättelse från barnens bibel och sedan ber vi tillsammans en kort bön. 

Vi har ett lekrum i anslutning till gudstjänsten där du sedan kan leka eller pyssla. Om dina föräldrar vill följa med så är de alltid välkommna. Alla barn är välkomna men är du tre år eller yngre är det bra om du tar med dig en vuxen. 

Vill du veta mer så fråga
Jenny.