Det är vi som jobbar på Mobackenkyrkan

Jonas Hedblad, Präst
0910-78 79 55

Kina Nilsson, Husmor, konsulent
073-841 01 42

Johannes Bergner, Barn- och ungdomskonsulent (tjänstledig)
Jenny Norberg (vik Barn och ungdomskonsulent)
0910-78 79 54
 

Indra Lindkvist, Musiker, Diakoniassistent
0910-78 79 53
 

Arvid Björk vik musiker
0910-78 79 59

Lena Strandberg, Lokalvårdare
070-533 56 53