Det är vi som jobbar på Mobackenkyrkan

Jonas Hedblad, Präst
0910-78 79 55

Maria Wiberg Persson, Diakoniassistent
0910-78 79 52

Indra Lindkvist, Musiker
0910-78 79 53

Johannes Bergner, Barn- och ungdomskonsulent (tjänstledig)
Miriam Nyström (vik Barn och ungdomskonsulent)
0910-78 79 54

Kristina Nilsson, Husmor, konsulent
073-841 01 42
0910-78 79 50 - kök

Lena Strandberg, Lokalvårdare
070-533 56 53