Vi längtar efter att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus

Leva mission genom tro, ord och handling
Växa i lärljungaskap genom undervisning, träning och verktyg
Forma kristna gemenskaper genom att inspirera, utveckla och utrusta
 

Våra prioriterade områden

gudstjänst

Öppenhet, närvaro och delaktighet bör utmärka alla gudstjänster

 • barnens stund finns vid alla 11-gudstjänster
 • varje gudstjänst inleds med lovsång
 • personlig förbön ska erbjudas som en möjlighet vid gudstjänsten
 • fler tillfällen för delande ges för att stärka och ge uppmuntran

Undervisning

Växa i tro

 • samarbete med skola och förskola genom skolbesök och genom att bjuda in till kyrkan
 • andakt och bön i alla verksamheter och samlingar
 • ge möjlighet till bibelundervisning, delande och samtal i grupper

Diakoni

Bidra med livsmod och hopp genom tro, ord och handling

 • stödja och uppmuntra hembesök och samtal "över köksbordet"
 • välkomna nyinflyttade med en blomma genom hembesök
 • skapa mötesplatser för gemenskap där tro och liv delas

mission

Nå nya människor och generationer med evangeliet.

 • uppmuntra varandra att berätta och visa på Jesus i sin vardag
 • i kollekttalen berätta om EFS inre och yttre arbete
 • detta år ha missionssatsningar till BIAL (Barn I Alla Länder) och till EFS där det bäst behövs.